+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Správcovské spoločnosti

Poskytujeme osobitné zmluvné vzťahy podľa typu a kvantity spravovaných objektov. Zabezpečujeme všetky služby súvisiace s dodržiavaním zákona č. 355/2007 Z.z. o Ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Bytové činzovní domy řešíme s ohledem na legislatívne úkony ako nahláška prác na príslušné úrady a vystavenie protokolu o vykonaných službách.

Vyššie poschodia //Mravce Pre vyriešenie opakovaného problému s výskytom mravcov a ploštíc je nevyhnutná ohnisková a preventívna dezinsekcia. Ohnisková a preventívna deratizácia //Prízemie, Strecha Zabezpečujeme pravidelný monitoring výskytu hlodavcov. Plán monitoringu pripravujeme vždy na mieru. Ubytovacie priestory //ploštice Prevedieme Vás komplexným procesom likvidácie ploštíc. Od monitoringu až po pravidelné preventívne kontroly. Prízemie //Preventívna dezinsekcia Ochrana proti zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov. Dezinfekcia vzduchotechniky Pripravíme Vám komplexný plán na mieru. Obhliadka zadarmo. Dezinfekcia spoločných priestorov Dlhodobé hygienické zabezpečenie spoločných a verejných priestorov (vírusy aj bakrérie) najmodernejšími technológiami.

Náš team okamžite rieši vaše problémy.

Stačí sa len ozvať. Tak jednoduché.

Vytvoriť novy kód
Odoslať správu

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top