Home page / O nás

O nás

Spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. a jej tretia divízia Verve Deratizácia úspešne pôsobí na slovenskom trhu viac ako 10 rokov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zabezpečenie čistoty vo firmách, domoch a iných priestoroch za pomoci čistiacich technológií reflektujúcich na 21. storočie. Synergiou Verve Upratovanie, ktorá je zakladajúcou jednotkou spoločnosti vznikla jej tretia súčasť Verve Deratizácia. Základnou filozofiou spoločnosti je poskytovanie nadštandardného servisu s prihliadnutím na individuálne potreby zákazníka.

V súčasnosti spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. poskytuje deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby na celom území SR a v pohraničných oblastiach Rakúska prihliadnuc na legislatívne požiadavky príslušných štátov. Za vznik divízie Verve Deratizácia možno považovať okamih nadobudnutia rozhodnutia Štátneho zdravotného ústavu v zmysle NR SR č.272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí a nariadenia vlády SR č.45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, k výkonu D.D.D. činností.

Medzi činnosti odlišujúce spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. od konkurencie patrí okrem nadštandardného servisu aj nadobudnuté osvedčenie o možnosti konzultácie a vypracovania HACCP plánu, ktorý je nevyhnutný pre zriadenie každej prevádzky narábajúcej s potravinami.

Home _

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top