+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

O nás

Spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. a jej tretia divízia Verve Deratizácia úspešne pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov.

Portfólio

Hlavnou činnosťou spoločnosti je zabezpečenie čistoty vo firmách, domoch a iných priestoroch za pomoci čistiacich technológií reflektujúcich na 21. storočie. Synergiou Verve Upratovanie, ktorá je zakladajúcou jednotkou spoločnosti vznikla jej tretia súčasť Verve Deratizácia. Základnou filozofiou spoločnosti je poskytovanie nadštandardného servisu s prihliadnutím na individuálne potreby zákazníka.

Pôsobnosť

V súčasnosti spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. poskytuje deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby zmluvným klientom na celom území SR. V prípade jednorazových / nepravidelných služieb poskytujeme služby klientom v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Tiež v pohraničných oblastiach Rakúska prihliadnuc na legislatívne požiadavky príslušných štátov. Za vznik divízie Verve Deratizácia možno považovať okamih nadobudnutia rozhodnutia Štátneho zdravotného ústavu v zmysle NR SR č.272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí a nariadenia vlády SR č.45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, k výkonu D.D.D. činností.

Profesionalita

Medzi činnosti odlišujúce spoločnosť Verve Facility Services s.r.o. od konkurencie patrí okrem nadštandardného servisu aj nadobudnuté osvedčenie o možnosti konzultácie a vypracovania HACCP plánu, ktorý je nevyhnutný pre zriadenie každej prevádzky narábajúcej s potravinami.

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Náš team okamžite rieši vaše problémy.

Stačí sa len ozvať. Tak jednoduché.

Vytvoriť novy kód
Odoslať správu

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top