Home page / HACCP

HACCP

HACCP je preventívny systém vytvorený na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín na ktoromkoľvek stupni výroby pomocou rozpoznávania špecifických nebezpečenstiev, ich ohodnotenia a vopred prijatia preventívnych, kontrolných a riadiacich aktivít, aby potravinový reťazec z „ poľa na vidličku" bol kontrolovaný a riadený tak, aby boli minimalizované všetky riziká ( mikrobiologické, toxické, biologické, fyzikálne, mechanické ) s cieľom produkcie bezpečných potravín na každom stupni ich tvorby.

HACCP je súčasťou správnej výrobnej praxe (SVP). Slovo HACCP je používanou skratkou zo slov Hazard Analysis and Critical Control Point, v preklade: analýza nebezpečenstva a metóda kritických kontrolných bodov.

Od roku 1992 bol včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom, i keď bol pôvodne koncipovaný pre potreby amerických kozmických letov NASA.

Tento dokument je požadovaný na každej potravinárekej prevádzke, ktorá sa zaoberá akoukoľvek činnosťou s potravinami. Ide o vlastnú prvovýrobu, výrobu, prepravu, balenie, manipuláciu, skladovanie, distribúciu,redistribúciu, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, obchody, ale aj prevádzky, ktoré vyrábajú stroje na výrobu potravín alebo tvoria obalové materiály na potraviny.

Kontakt HACCP

info@profideratizacia.sk
+421 948 332 722

HACCPBKG

Čo pre Vás vypracujeme?

HACCP plán,
Sanitačný poriadok,
Prevádzkový poriadok,
Havarijný plán,
Reklamačný plán,
Správna výrobná a hygienická prax,
Vypracovanie pôdorysu prevádzky
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi

Kto všetko potrebuje HACCP?

reštaurácie,
bary,
bufety,
cukrárne,
penzióny,
pekárne,
mäsiarstva,
školské jedálne,
hotely,
obchodné reťazce,
obchody s potravinami
a všetky ostatné zariadenia zaobchádzajúce s jedlom

Kto vypracuje HACCP?

HACCP dokumentáciu pre Vás vypracuje náš zamestnanec, ktorý pre Vás zvolí najoptimálnešiu cestu vypracovania HACCP aby ste „prešli hygienou".

Aká je cena HACCP?

Cena závisí od veľkosti prevádzky. Orientačne sa však vypracovanie HACCP plánu pohybuje od 92,00 EUR a vyššie.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať náš tím, ktorý Vám s ochotou pomôže. U nás je každá ohliadka a vypracovanie CP vždy zdarma.

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top