+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

HACCP

HACCP je preventívny systém vytvorený na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín na ktoromkoľvek stupni výroby pomocou rozpoznávania špecifických nebezpečenstiev, ich ohodnotenia a vopred prijatia preventívnych, kontrolných a riadiacich aktivít, aby potravinový reťazec z „ poľa na vidličku" bol kontrolovaný a riadený tak, aby boli minimalizované všetky riziká (mikrobiologické, toxické, biologické, fyzikálne, mechanické) s cieľom produkcie bezpečných potravín na každom stupni ich tvorby.

HACCP

je súčasťou správnej výrobnej praxe (SVP). Slovo HACCP je používanou skratkou zo slov Hazard Analysis and Critical Control Point, v preklade: analýza nebezpečenstva a metóda kritických kontrolných bodov.

Od roku 1992 bol včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom, i keď bol pôvodne koncipovaný pre potreby amerických kozmických letov NASA.

Tento dokument je požadovaný na každej potravinárekej prevádzke, ktorá sa zaoberá akoukoľvek činnosťou s potravinami. Ide o vlastnú prvovýrobu, výrobu, prepravu, balenie, manipuláciu, skladovanie, distribúciu,redistribúciu, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, obchody, ale aj prevádzky, ktoré vyrábajú stroje na výrobu potravín alebo tvoria obalové materiály na potraviny.

HACCP -  je povinností?

HACCP musí dodržovat všechny potravinářské podniky, které se zabývají výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem potravin konečnému spotřebiteli a také firmy, které do potravinářství vstupují, například výrobou potravinářských obalů.

Systém HACCP by měl být prováděn minimálně 1x ročně a to za účelem ověření funkčnosti nastaveného systému a popřípadě doplnění o legislativní změny. Zákonem je uložena povinnost inspekcí všech potravinářských budov a provozů v časových úsecích, které odpovídají rizikům spojených s těmito provozy tak, aby bylo zaručeno, že na trh se dostanou pouze potraviny neškodné lidskému zdraví.

HACCP - přínosy systému prevence

  • HACCP identifikuje a kontroluje rizika zdravotní nezávadnosti potravin
  • HACCP minimalizuje možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
  • HACCP potvrzuje funkčnost a efektivnost zavedeného systému nezávislou třetí stranou
  • HACCP zvyšuje důvěru veřejnosti ve státní kontrolní orgány v potravinářském průmyslu

Při správně vypracovaném a zavedeném Systému kritických bodů snižuje provozovatel riziko ohrožení zdraví spotřebitele a zároveň je provozovatel sám chráněn v případě vymáhání náhrad za případné poškození zdraví. Provozovna se pak může prokázat certifikátem a doložit produkci bezpečných zdravotně nezávadných potravin a pokrmů v případě stížností zákazníka. Provozovatel tímto zároveň prokazuje dodržování právních předpisů a minimalizuje tak možnost sankcí ze strany orgánů státního dozoru.

Kontakt HACCP

info@profideratizacia.sk
+421 948 332 722

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Náš team okamžite rieši vaše problémy.

Stačí sa len ozvať. Tak jednoduché.

Vytvoriť novy kód
Odoslať správu

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top