+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Bariérový postrek

Je jeden z typov dezinsekčných zásahov, ktorý sa zameriava na ochranu objektu, úseku objektu, alebo bráni šíreniu hmyzích škodcov do iných objektov

  • Týmto postrekom vytvárame bariéru pre potencionálnych škodcov, ktoré následne do objektov alebo jeho častí neprenikajú vôbec (prípravok cítia, dráždi ich a vyhýbajú sa mu) alebo ak preniknú sú oslabené pôsobením dezinsekčného prípravku a zväčša v krátkom čase hynú

  • Bariérový postrek je opakom plošného postreku a robí sa lokálne na miestach typických pre výskyt daného škodcu

  • Príkladom môže byť bariérový postrek proti komárom, kedy sa dezinsekčným prípravkom vykonáva postrek fasády objektu a to v miestach kde môžu preniknúť do interiéru ako napr. okolie okien, dverí, prístreškov, altánkov, prípadne postrek vstupných hál a chodieb v interiéry

  • Bariérový postrek môže byť aj doplnkovým spôsobom likvidácie pri komplexných dezinsekčných zásahoch (napr. pri likvidácii švábov môžeme kombinovať požerové nástrahy a bariérový postrek)

FIRMY / PRIEMYSELNÉ a INÉ VÝROBNÉ OBJEKTY

  • Zabezpečujeme základnú ale aj stálu starostlivosť o objekty či už sú to bežné kancelárske alebo obchodné priestory, prípadne objekty s prísnymi hygienickými štandardami, kde je dôležité sledovať prítomnosť škodcov a ich rýchlu likvidáciu v prípade premnoženia.

  • Poskytujeme všetky druhy Deratizačných, Dezinsekčných a Dezinfekčných prác, ktoré vieme aplikovať na konkrétnu prevádzku. Vieme určiť a sledovať kritické úseky so zameraním na konkrétnych škodcov, reportovať klientovi skutočnosti o výskyte, odporúčaných riešeniach a iné odborné konzultácie. 

SPRAVCOVSKE SPOL

  • Pre správcovské spoločnosti poskytujeme najmä dlhodobé ekonomicky výhodné zmluvné vzťahy podľa typu a kvantity spravovaných objektov

  • Či už sa jedná o základné preventívne deratizácie proti hlodavcom, alebo špecifické likvidácie hmyzích škodcov, vždy poskytujeme služby so zreteľom nabezpečnosť obyvateľov, kvalitu prevedených prác a odbornú profesionálnu komunikáciu

  • Odborné vzdelanie, skúsenosti, overené postupy a prípravky zabezpečujú očakávané výsledky a v konečnom dôsledku spokojného zákazníka čo je našim primárnym cieľom

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Náš team okamžite rieši vaše problémy.

Stačí sa len ozvať. Tak jednoduché.

Vytvoriť novy kód
Odoslať správu

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top