Home page / Deratizácia / Preventívna deratizácia

Preventívna deratizácia

Účelom preventívnej deratizácie je zabránenie nadmerného množenia hlodavcov s velkým rozmnožovacím potenciálom. Primárne ide o hlodavce myšovitého druhu, ktoré sa všeobecne považujú za prenášačov epidemických ochorení prenosných na ľudí a zvieratá. V zmysle zákona NR SR č.272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov má povinnosť každý vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na podnikateľské účely vykonať preventívnu deratizáciu 2x ročne. V prípade, ak podnikateľ ponúka služby reštauračného charakteru alebo na základe predmetu svojej podnikateľskej činnosti prichádza do kontaktu s potravinami, je povinný vykonať preventívnu deratizáciu až 4x ročne.

Priebeh preventívnej deratizácie:

  1. Osoba oprávnená vykonávať deratizačné práce príde do nehnuteľnosti a určí každé kontrolné stanovisko
  2. Rozmiestnenie monitorovacích staníc
  3. Analýza potenciálnej hrozby, určenie spôsobu likvidácie alebo preventívnej ochrany.
  4. Rozmiestnenie nástrah

Priebežný monitoring hrozieb

preventivna deratizacia kruh

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

16 / 2 / 2017

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

26 / 2 / 2016

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

20 / 2 / 2016

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

10 / 2 / 2016

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top