Home page / Deratizácia / Preventívna deratizácia

Preventívna deratizácia

Účelom preventívnej deratizácie je zabránenie nadmerného množenia hlodavcov s velkým rozmnožovacím potenciálom. Primárne ide o hlodavce čelade myšovitých, ktoré sa všeobecne považujú za prenášačov epidemických ochorení prenosných na ľudí a zvieratá. V zmysle zákona NR SR č.272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov má povinnosť každý vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na podnikateľské účely vykonať preventívnu deratizáciu 2x ročne. V prípade, ak podnikateľ ponúka služby reštauračného charakteru alebo na základe predmetu svojej podnikateľskej činnosti prichádza do kontaktu s potravinami, odporúčame vykonávať preventívnu deratizáciu až 4 - 12 x ročne.

Priebeh preventívnej deratizácie:

  1. Osoba oprávnená vykonávať deratizačné práce vykoná obhliadku nehnuteľnosti a areálu, vytipuje problematické zóny a potencionálne vstupné brány do objektu
  2. Rozmiestnenie monitorovacích alebo deratizačných staníc
  3. Po následnej kontrole sa vykoná analýta potenciálnej hrozby, určenie spôsobu likvidácie alebo preventívnej ochrany.
  4. Rozmiestnenie nástrah

Ako vždy aj tu platí, že priebežný monitoring v krátkych intervaloch predchádza väčším problémom ktoré pri premnožení môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia alebo vysoké materiálne škody.

preventivna deratizacia kruh

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top