+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Komár je dvojkrídly hmyz z čeľade komárovité, z ktorého viac ako 3500 druhov sú u nás najvýznamnejšie 3 rody - komáre rodu Culex, Aedes a Anopheles. Hoci komáre sú neslávne známe pre svoje obťažujúce cicanie krvi ľudí a teplokrvných zvierat, ich primárnym zdrojom obživy je nektár a pri získavaní tejto potravy dokonca plnia komáre v niektorých častiach sveta nezastupiteľnú funkciou opeľovačov rastlín. Len samičky sú naviac schopné sania krvi, ktorú potrebujú ako zdroj bielkovín pre vývoj vajíčok.

Vývoj komára prechádza štyrmi vývojovými štádiami – vajíčko, larva, kukla a dospelý jedinec.

Po zaplavení liahnísk komárov záplavami alebo výdatnými zrážkami v jarnom alebo letnom období, po tom čo sa teplota vody zohreje na dostatočnú teplotu, vyliahnu sa z vajíčok larvy. Čím je teplota vody vyššia, tým je vývoj rýchlejší. Na konci larválneho štádia sa larva premení na kuklu, ktorá po niekoľkých dňoch praskne a vznikne nový dospelý jedinec komára.

Krátko po vyliahnutí sa komáre vydajú za potravou – vyhľadávajú nektár, no len čo sú samičky oplodnené, začnú vyhľadávať iný druh potravy – krv. Teplokrvných živočíchov a ľudí nájdu podľa vydychovaného oxidu uhličitého. Vpich komára do kože hostiteľa takmer necítiť, no následná reakcia v podobe opuchu, začervenania a nepríjemného svrbenia pretrváva niekoľko dní.

Po konzumácii krvi sa v tele samičky začnú vyvíjať vajíčka. Spoločné pre všetky druhy komárov je, že ich kladú do vody, najlepšie stojatej a ideálne v okolí ľudských sídiel, kde nachádzajú dostatok potravy. Medzi takéto miesta patria napríklad lužné lesy, mokré lúky, rybníky, mláky po dažďoch, ale aj sudy a prázdne kvetináče so zadržanou vodou na záhradách.

 

Komáre sú najviac aktívne večer, v noci a skoro ráno. V lese a pri zamračenej oblohe útočia komáre celý deň a znepríjemňujú prácu lesných pracovníkov, pracovníkov v poľnohospodárstve, ale aj prácu okolo domu a v záhrade. Útoky komárov znemožňujú pokojný spánok a vyvolávajú podráždenosť a nesústredenosť. Jedným z krokov v boji proti komárom je eliminácia potenciálnych liahnisk komárov v okolí. Pri zanedbaní tohto kroku je možné použiť elektrické lampy s modrým svetlom, ktoré komáre spália, alebo aplikovať larvicídny (likviduje larvy komárov) alebo imagocídny (likviduje dospelé jedince) postrek proti komárom vonku. Pri otázke čo na komáre, ktoré stihli nalietať do vnútra domu sa naskytne  možnosť elektrického média, ktoré zapojíme do zásuvky a naplníme účinnou chemickou látkou. Tento spôsob je efektívny avšak nie veľmi zdravý. Účinná ochrana proti komárom vo vnútri je inštalácia sieťky na všetky okná a dvere.

Máme pre Vás riešenie - Likvidáciu komárov.

Druhy Hmyzu

Pozor na hmyz, ktorý sa vyskytuje v domácnosti. Môže pôsobiť neškodným dojmom, ale v skutočnosti je hrozbou pre vaše zdravie a domácu pohodu.

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top