Home page / Hmyz / Šváb obyčajný a domový

Šváb obyčajný a šváb domový

Šváby - skoro nezničiteľné rádiácii odolávajúce tvory, májú však nečakanú slabinu

Šváby - hmyz predstavujúci Vektor, čo v praxi znamená nosič nákazy bez príznakov. Pohybujú sa rýchlosťou skoro až 5 KM za hodinu, čo znamená, že roznesú baktérie veľmi rýchlo. U človeka vyvolávajú alergické reakcie vrátane astmy. Šváby vypúšťajú zo svojho tela plyny každých 15 minút. Vo svete sa ich nachádza vyše 4000 druhov. Dokážu prežiť až týždeň bez hlavy a uhynú až kvôli dehydratácii a nie kvôli chýbajúcej hlave. Bez stravy vydržia až mesiac. Dokážu prežiť až pol hodinu pod vodou bez nádychu. Tieto odolné tvory sú dokonca odolné voči radioaktivite. Avšak nedokážu prežiť na chrpte. Ak sa prevrátia na chrbát a nedokážu sa z neho dostať naspať, je to pre švába zvyčajne koniec. Šváb sa zdržuje najčastejšie vo vlhkých, tmavých rohoch, ktoré môžu, ale nemusia byť znečistené. Medzi druhy vyskytujúce sa v strednej Európe zaraďujeme švába domového a švába obyčajného.

Šváb obyčajný - obýva našu planétu už 280 miliónov rokov

Šváb obyčajný– najrozšírenejší hmyz po muche, svojou prítomnosťou spôsobuje škody nie len na jedle, ale napríkrad aj na počítačových rozvodoch. Veľkosť švába obyčajného je 18 – 28 mm a má čiernohnedú lesklú farbu. Vyskytuje sa výlučne v budovách.Odstránenie je možné výlučne chemickou cestou.

Šváb domový - vypustí viac metanu ako krava

Šváb domový – zaraďuje sa výlučne do škodlivého hmyzu s tendeciou roznášať vírové ochorenia. Jeho veľkosť je 9 – 16 mm a má okrovú až svetlohnedú farbu. Dáva prednosť teplejším ľahko vlhkým miestam. Oproti švábovi obyčajnom, dokáže šváb domový kĺzavo lietať. Pred výkonom chemickej dezinsekcie je dôležité priestor vypratať a vyčistiť.

svab-bkg_1000x1000 copy
svab - circsvab-bkg_1000x1000 copy

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top