+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Šváb obyčajný a šváb domový

Šváby - skoro nezničiteľné rádiácii odolávajúce tvory, májú však nečakanú slabinu

Šváby - hmyz predstavujúci Vektor, čo v praxi znamená nosič nákazy bez príznakov. Pohybujú sa rýchlosťou skoro až 5 KM za hodinu, čo znamená, že roznesú baktérie veľmi rýchlo. U človeka vyvolávajú alergické reakcie vrátane astmy. Šváby vypúšťajú zo svojho tela plyny každých 15 minút. Vo svete sa ich nachádza vyše 4000 druhov. Dokážu prežiť až týždeň bez hlavy a uhynú až kvôli dehydratácii a nie kvôli chýbajúcej hlave. Bez stravy vydržia až mesiac. Dokážu prežiť až pol hodinu pod vodou bez nádychu. Tieto odolné tvory sú dokonca odolné voči radioaktivite. Avšak nedokážu prežiť na chrpte. Ak sa prevrátia na chrbát a nedokážu sa z neho dostať naspať, je to pre švába zvyčajne koniec. Šváb sa zdržuje najčastejšie vo vlhkých, tmavých rohoch, ktoré môžu, ale nemusia byť znečistené. Medzi druhy vyskytujúce sa v strednej Európe zaraďujeme švába domového a švába obyčajného.

Šváb obyčajný - obýva našu planétu už 280 miliónov rokov

Šváb obyčajný– najrozšírenejší hmyz po muche, svojou prítomnosťou spôsobuje škody nie len na jedle, ale napríkrad aj na počítačových rozvodoch. Veľkosť švába obyčajného je 18 – 28 mm a má čiernohnedú lesklú farbu. Vyskytuje sa výlučne v budovách.Odstránenie je možné výlučne chemickou cestou.

Šváb domový - vypustí viac metanu ako krava

Šváb domový – zaraďuje sa výlučne do škodlivého hmyzu s tendeciou roznášať vírové ochorenia. Jeho veľkosť je 9 – 16 mm a má okrovú až svetlohnedú farbu. Dáva prednosť teplejším ľahko vlhkým miestam. Oproti švábovi obyčajnom, dokáže šváb domový kĺzavo lietať. Pred výkonom chemickej dezinsekcie je dôležité priestor vypratať a vyčistiť.

Druhy Hmyzu

Pozor na hmyz, ktorý sa vyskytuje v domácnosti. Môže pôsobiť neškodným dojmom, ale v skutočnosti je hrozbou pre vaše zdravie a domácu pohodu.

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top