+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Hraboš poľný

Hraboš zapadá do kategória škodca. Žije na poliach a často osamelým životom. Jeho zaradenie do škodcov plynie z faktu, že si vo svojej podzemnej nore dokáže nazhromaždiť viac ako 15kg obilia, či inej potravy. Dočítajte sa o Hrabošovi viac.

Hryzec obývajúci polia a oblasti zarastené trávovým porastom. Nežije v ľudských obydliach, zaraďujeme ho medzi exoantropné hryzce. Jeho rozmnožovanie závisí od faktorov ako vonkajšia teplota a množstvo stravy. Samice rodia až po prezimovaní. Po slabej zime dochádza k ich vysokému premnoženiu, pričom na jednom hektáre plochy sa môže nachádzať až 1000 až 3500 jedincov a skonzumujú až 2500 kg rastlín a 500 kg obilia za mesiac.

Identifikácia

Srsť: Hnedá

Hlava: Uši a oči sú veľmi malé

Chvost: Kratší ako Myš domová

Dĺžka: 8 až 13 cm

Hmotnosť: 20 g

Doba dospievania: 14 dní

Počet mláďat vo vrhu: 4-7 jedincov

Dĺžka života: 8 mesiacov

Potrava: Bylinožravec, najmä obilie a rastliny

Pre Hraboša poľného sú typické hierarchicky usporiadané spoločenstvá. Vstupy do ich obydlí, resp. nôr sú navzájom prepojené cestičkami, ktoré sú využívané na rýchli pohyb medzi norami a k miestam kde sa nachádza potrava.

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top