+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Deratizácia firiem

Koľkokrát do roka by ste mali povinne zo zákona deratizovať? V nasledujúcom článku sa dozviete všetko o deratizácií firiem a prečo je potrebné vôbec deratizáciu vykonávať.

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, a to minimálne 2 x ročne. Menovite sa jedná o nasledujúce subjekty:

Bytové a polyfunkčné domy, objekty školských zariadení, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, suterénne a pivničné priestory objektov, areály živočíšnej výroby, v areály potravinárskej výroby a v potravinárske prevádzky, v reštauračné zariadenia, sklady potravín a sklady ďalších komodít, skládky komunálneho odpadu ale i mestá a obce.

PO a FO oprávneným na podnikanie, pričom ich výkon podnikania sa týka potravín ich spracovaním, odporúčame vykonávať preventívnu deratizáciu firiem  4 - 12 x ročne.

Účelom legislatívy je zamedzenie vzniku, šíreniu a obmedzenie výskytu prenosných ochorení pochádzajúcich zo synantropných hlodavcov. Pravidelne vykonávaná preventívna deratizácia zaručí z dlhodobého hľadiska elimináciu škodcov a ich opätovné premnoženie a výskyt v objekte.

Využite náš balík služieb určený pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá či firmy podnikajúce v gastro priemysle.

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať našich odborníkov. V našej spoločnosti je každá ohliadka a vypracovanie cenovej ponuky úplne ZDARMA.

Deratizácia firiem

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722info@profideratizacia.sk

Náš team okamžite rieši vaše problémy.

Stačí sa len ozvať. Tak jednoduché.

Vytvoriť novy kód
Odoslať správu

Kontaktujte nás

Verve Facility Services, s.r.o. 

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

+421 948 332 722
info@profideratizacia.sk

© Verve Facility Services, s.r.o.
Objednajte si obhliadku zadarmo!
Top