Home page / Deratizácia / Deratizácia firiem

Deratizácia firiem

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, a to minimálne 2 x ročne. Menovite sa jedná o nasledujúce subjekty:

Bytové a polyfunkčné domy, objekty školských zariadení, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, suterénne a pivničné priestory objektov, areály živočíšnej výroby, v areály potravinárskej výroby a v potravinárske prevádzky, v reštauračné zariadenia, sklady potravín a sklady ďalších komodít, skládky komunálneho odpadu ale i mestá a obce.

PO a FO oprávneným na podnikanie, pričom ich výkon podnikania sa týka potravín ich spracovaním, odporúčame vykonávať preventívnu deratizáciu firiem  4 - 12 x ročne.

Účelom legislatívy je zamedzenie vzniku, šíreniu a obmedzenie výskytu prenosných ochorení pochádzajúcich zo synantropných hlodavcov. Pravidelne vykonávaná preventívna deratizácia zaručí z dlhodobého hľadiska elimináciu škodcov a ich opätovné premnoženie a výskyt v objekte.

Využite náš balík služieb určený pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá či firmy podnikajúce v gastro priemysle.

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať našich odborníkov. V našej spoločnosti je každá ohliadka a vypracovanie cenovej ponuky úplne ZDARMA.

Deratizácia firiem

firmy

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top