Home page / Deratizácia / Deratizácia bytu

Deratizácia bytu Bratislava

Deratizácia je súbor opatrení, ktoré smerujú k likvidácii prípadne obmedzeniu, či represii synantropných a epidemiologických hlodavcov. Dôvodom je zamedzenie vzniku a šíreniu prenosných ochorení či už dezinfekciou priestorov ale najmä reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu vo vašom byte alebo bytovom dome. V prípade ak sa u Vás rozmohli neželané hlodavce, náš tím certifikovaných odborníkov postupuje nasledovne.

  1. Naša práca sa začína systematickým prieskumom prostredia hlodavca, kde odhaľujeme faktory a indície, ktoré zanecháva samotný hlodavec.
  2. Na základe analýzy pristúpime buď k odchytu hlodavca alebo uložíme nástrahy.
  3. Uloženie nástrah – nástraha je uložená v pastových staniciach, ktoré sú uzamknuté a chránia nástrahu pred vlhkom (sú označené číslom a upozornením o zložení)
  4. Hlodavec sa po požití obsahu staníc otrávi, čo spôsobí jeho malátnosť a úplnú smrť.
  5. Následne náš tím príde a odstráni telá uhynutých jedincov, prípadne vykoná preventívne opatrenia aby sa Váš problém s hlodavcami viac neopakoval.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať. V našej spoločnosti je každá ohliadka ZDARMA.

Deratizácia bytu

byt deratizácia

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

16 / 2 / 2017

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

26 / 2 / 2016

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

20 / 2 / 2016

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

10 / 2 / 2016

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top