Home page / Dezinfekcia / Dezinfekcia po zosnulom

Dezinfekcia po zosnulom

Dezinfekciu po zosnulom možno považovať za jednu z najťažších úkonov z oblasti dezinfekcie. Správnym názvom toho úkonu je však dekontaminácia.

Dekontaminácia predstavuje súbor procesov, ktorých cieľom je:

  1. eliminácia a inaktivácia mikroorganizmov
  2. eliminovať a odstrániť epidemiologicky dôležité článkonožce a obťažujúci hmyz
  3. odstránenie prípadných hlodavcov parazitujúcich na tele zosnulého

Dekontaminácia predstavuje teda proces ničenia a odstraňovania mikoorganizmov z prostredia okolo zosnulého bez ohľadu na stupeň zníženia ich počtu a to pomocou postupov s rôznym stupňom účinnosti a to:

1 .Mechanickou očistou

  1. Dezinfekciou a sterilizáciou

Cieľom je zabezpečiť účinnú elimináciu zápachu, zneškodnenie mikroorganizmov, parazitujúceho hmyzu a hlodavcov.

Dezinfekcia po zosnulom

Zosnulý dezinfekcia

Novinky zo sveta DDD

Blcha ľudská a ako sa jej zbaviť

Našli ste si na tele červené štípance, ktoré škriabu a zapaľujú sa? Možností , ktoré môžu tieto symptómy spôsobovať je veľa, počnúc plošticami až po Blchy ľudské, ktorým sa budeme v tomto blogu venovať. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa zbaviť Bĺch a v dnešnom blogu si ich popíšeme.

Zistiť viac

Pripravujeme pre vás

Ponúkame tepovacie, upratovacie a čistiace služby Vašich obchodných a administratívnych priestorov, kancelárií a domácností. Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne.

Zistiť viac

Kuna na streche

Už noci nemôžete spať pretože vždy keď zažmúrite oči počujete z podkrovia či strechy lomoz? Mnohé škodce ako sú potkany, či kuny trávia väčšinu svojej aktivity práve v noci. Ako zistiť, či na streche máme práve kunu?

Zistiť viac

Hlodavce na Slovensku

Hlodavce vyskytujúce sa na Slovensku.

Zistiť viac
Top